Οι Υπηρεσίες μας

Καθαρισμοί γυάλινων επιφανειών

Διαθέτουμε σύγχρονα ανυψωτικά μηχανήματα που εξυπηρετούν και τα πιο ψηλά κτίρια

Απώθηση ανεπιθύμητων πτηνών

Ειδικές ατσαλένιες ακίδες που δεν τραυματίζουν τα πτηνά, απλώς τα απωθούν

Καθαρισμός φωτοβολταϊκών πάνελ

Ο σωστός καθαρισμός των φωτοβολταϊκών επιμηκύνει τη ζωή των υλικών