Πληροφορίες Υπηρεσίας

 

Καθαρισμός φωτοβολταϊκών πάνελ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο καθαρισμό γυάλινων επιφανειών καθώς και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού όπως αυτή του καθαρισμού φωτοβολταϊκών πάνελ.

Είναι γνωστό πως ο σωστός καθαρισμός των φωτοβολταϊκών επιμηκύνει τη ζωή των υλικών και πολλαπλασιάζει τον απόδοσή τους.